Information from the board.

Information about the proposed (and now accepted) changes to the annual fees is attached below. Along with this a family membership option will be added as an extension to any member’s current membership. Förslag från styrelsen till nya medlemsavgifter 2014 Also attached below is the board’s answer to the motion Read more…

Lugi AGM: 5th April

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014 Tid: Lördagen den 5 april, kl. 15:00 Plats: Klubbhuset Om du har något som du vill ska tas upp på årsmötet eller om du vill att det ska göras några förändringar i våra stadgar så ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor Read more…