Jubilee

Detta vill ni inte missa! Jubileumsboken kan nu förbeställas som tryckt bok. Den blir ca 320 sidor tjock med massor av bilder och uppslag över Lugis 50-åriga historia.

Följ denna länk för att förbeställa boken. Sista anmälningsdatum är den 30e november.

You don’t want to miss this! The jubilee book can now be pre-ordered as a printed book. It will roughly be 320 pages long and will contain lots of of pictures and impressions of Lugis 50 year old history.

Follow this link to pre-order the book. Last date to pre-order is the 30th of november.