Warning: Undefined variable $show_stats in /customers/7/c/7/lugirugby.com/httpd.www/wp-content/plugins/stats/stats.php on line 1384

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014/Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2014

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014 Dagordning (i enlighet med stadgarna) 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande 4. Val av sekreterare 5. Val av justeringsperson tillika rösträknare 6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 7. Dagordningens godkännande 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) Read more…

Women’s Player Profiles

Starting today, we’re going to be running a weekly player profile for each member of the women’s team in conjunction with our Instagram account, @lugiladiesrugby. It’s going to be over at the women’s team page and will start with our faithful captain – Mican.

Ladies Team Get Social

As of today, our beloved ladies team has created Twitter and Instagram accounts for you all to follow them and share their journey as a team. Feel free to follow, share or interact with them to spread the word about the team and their activities. Twitter: @LugiLadyRugby Instagram: lugiladiesrugby Hope Read more…